НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ

glass

Пяната трябва да е с височина поне два пръста;

glass

Чашата трябва да бъде чиста и без следи от пръсти или мазнина. Винаги изплаквайте със судена вода, преди да налеете бира.

ЗЛАТНИ ПРАВИЛА


Върху пяната не трябва да се получават или остават балончета.


Накрайникът, от който наливате, не трябва да е опрян в чашата, нито пък да докосва налятата в чашата бира.


Не почуквайте задната част на кранчето за наливане, за да направите пяна.